Често задавани въпроси за топлинно счетоводство

Подмяна на електронен разпределител се налага да бъде направена, когато забележите, че показанието на дисплея избледнява или напълно е изчезнало. Причината за изчезване на показанието може да бъде повреда в електрониката или изтощаване на батерията.

Необходимо е да се обадите в офиса на фирмата и да запишете час за посещение. Ние ще свалим уреда и ще го проверим като по този начин ще установим каква е конкретната причина за повредата. Важно е да знаете, че е от Ваш интерес да ни информирате за евентуален проблем с Ваш уред възможно най-бързо, тъй като ако това бъде констатирано при годишния отчет ще бъдем принудени да начислим максимална мощност на съответното отоплително тяло, чийто разпределител е без показание.

Необходимо е да се обадите в офиса на фирмата и да запишете час за посещение. Ние ще свалим уреда и ще го проверим като по този начин ще установим каква е конкретната причината за повредата. Важно е да знаете, че е от Ваш интерес да ни информирате за евентуален проблем с Ваш уред, тъй като ако това бъде констатирано при годишния отчет ще бъдем принудени да начислим максимална мощност на съответното отоплитлно тяло, чийто разпределител е без показание.

Електронните разпределители не са уреди с безкрайно дълъг срок на експлоатация. Технологично експлоатационният им живот е 10 години. Производителят дава определен резерв в живота на батерията, но това колко време ще се поддържа захранването зависи от фактори като влажност в помещението, начин на потребление и др. В областта на електрониката 10 години е един доста дълъг период, който дава възможност да бъдат направени  редица подобрения в продуктите, както и широко да навлезнат нови технологични решения, които да подобрят услугата и да улеснят потребителите.
Производителят не предвижда подмяна на батериите, тъй като цели да се гарантира висока точност в регистрацията на индивидуалната консумация на топлинна енергия от всяко отоплително тяло. Подмяната на батерията не е гаранция за вечен живот и точност на уреда. От друга страна, в някои случаи стареенето на пластмасата или пребоядисването на радиатор биха затруднили евентуалната подмяна на батерията и дори биха създали реални предпоставки уреда да се повреди.
Най-добрият начин е организирано всички имоти към една абонатна станция да извършат подмяна на една дата. Това ще е и най-евтиният начин, тъй като при групова подмяна се предлагат преференциални цени.

Радиосистемата на Техем се състои от ново поколение електронни разпределители и водомери за топла и студена вода, които позволяват отчета на регистрираните показания да стане от разстояние, без да е необходимо да се осигурява достъп до имотите. Това улеснява в максимална степен клиентите при годишното отчитане на уредите, тъй като отчетът става „незабележим”. От друга страна, при оборудваните с радио уреди сгради – разпределители и водомери, с едно посещение се снемат всички показания и не се налага преизчисляване на сметки поради неосигурен достъп. В този смисъл ефектът не е само в това да не губите ценно време при осигуряването на достъп при годишното отчитане, а в това да получите качествено нова услуга, при която да се избегнат всички неудобства от досегашния начин на отчитане и извършване на дяловото разпределение. За постигането на този ефект е необходимо поставянето на радиоразпределители и радиоводомери във всички имоти, присъединени към една абонатна станция.

Подмяната на уредите ще бъде извършена с електронни разпределители от новото поколение без да се стартира функцията за радиоотчет. Желаещите могат да си закупят и водомери, които в по-късен етап могат да бъдат надградени с радиомодул и по този начин радио системата може да се въведе и в по-късен етап.

За цените на разпределителите и водомерите и промоционалните предложения за цели сгради можете да се обадите по телефона или да ни посетите в офиса.
Колко ще струва преоборудването с новите уреди?

Как се отразява намаляването на прогнозния дял за отопление на имот при непроменено потребление върху месечните плащания на всички потребители в сградата

Графика при общо потребена топлинна енергия за отопление на имоти в сградата - 1500 квтч

Право да извършват проверки имат: Топлофикация, фирмата за дялово разпределение и представители на етажната собственост. Тези проверки се правят с цел отчитане и контрол на уредите за дялово разпределение, проверка и контрол на състоянието на отоплителните тела и експлоатацията на сградните инсталации.

Един от случаите, в които е наложително да се направи проверка в дадена сграда е когато процентът на енергията за сградна инсталация е над 50% от общото количесто енергия за отопление.

Законът забранява поставянето на втори спирателен кран на изходящата тръба на радиатора, тъй като при наличието му може да се направи много лесна подмяна по време на отоплителния сезон на радиатора с уред с такъв без уред.

В случаите, в които вече е поставен такъв спирателен вентил е необходимо той да бъде пломбиран, за да се предотвратят случаите на неправомерно ползване на топлоенергия.

Най-отгоре
(JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL)

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps