Често задавани въпроси за топлинно счетоводство

Ползването на централно отопление е колективна услуга. Количеството топлинна енргия, което влиза в сградата ежемесечно се разпределя въз основа на прогнозните дялове за отопление и топла вода. В този смисъл всяко недобросъвестно намаляване на прогнозен дял при запазване начина на консумация води до повишаване на месечните сметки на останалите потребителите. По този начин останалите съседи се натоварват в по-голяма степен и така „кредитират” тези, които умишлено намаляват дела за отопление и топла вода с цел да плащат по-малко. Изискването на подписи е форма на конктрол от страна на сградата и цели справедливо месечно разпределение на енергията между всички ползватели. Това е илюстрирано на следващата графика:

За да промените прогнозния дял за отопление и/или топла вода е необходимо да попълните Заявление за промяна на прогнозен дял и да го подадете в приемната на фирмата.  Заявлението трябва да бъде подписано от Домоуправител и/или Упълномощените лица, както и трябва да бъдат посочени телефони за връзка както с титуляра на партидата, така и на подписалите Заявлението.

Прогнозният дял за отопление и топла вода отразява предполагаемото потребление, което ще бъде извършено въз основа на реалното потребление от предходния изравнителен период. В случай, че предстои дълготрайна промяна в начина, по който ще се обитава даден имот, респективно ще се ползва топлинна енергия за отопление и топла вода, е необходимо прогнозният дял да бъде намален или увеличен. Целта е прогнозно начислената енергия за плащане да бъде близка до реално консумираната енергия, за да не се получават значителни разлики за доплащане или за възстановяване в изравнителната сметка.

Прогнозният дял е желателно да бъде намален ако:

  • Заминавате за дълго време и имота няма да се обитава;
  • Броят на живущите в имота е намален и топлоподаването трайно ще бъде спряно към отделни помещения и консумацията на топла вода също ще се намали;
  • Имате наематели, които напускат и до края на отоплителния сезон не предвиждате да сключвате договор с други наематели;
  • Вие сте нов собственик и все още не сте се преместили да живеете в съответния имот.

Прогнозният дял е желателно да бъде увеличен ако:

  • Имот, който до момента не е бил обитаван вече ще се обитава;
  • Броят на живущете е увеличен и консумацията на топлинна енргия за отопление и топла вода също ще бъде увеличена;

В случай, че сте нов собственик е необходимо да направите справка за прогнозните дялове, въз основа на които се формира месечната сметка за имота, който сте закупили и да прецените дали не е необходимо да извършите корекция съобразно Вашите конкретни нужди и консумация.

В случай, че не предвиждате да правите промяна в начина на консумация не е необходимо да подавате заявление.

Прогнозният дял за отопление и топла вода се определя съгласно Наредба №16-334 от 6.4.2007 г. за топлоснабдяването (НТ) чл.71 (1), (2)  и (3) въз основа на дела на топлината за отопление на имота спрямо общата топлина за отопление на сградата за предходен отоплителен сезон и  въз основа на средномесечното потребление на топла вода за предходен период.
Най-отгоре
(JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL)

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020 г. понеделник, възобновяваме работата с клиенти в офисите на фирмата в гр. София и гр. Перник при пълен работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа без обедна почивка.

В изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 ви съветваме да ползвате възможностите за дистанционен контакт с нас, като изпращате своите въпроси чрез контактната форма на сайта www.directbg.net, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg , direct_pk@mail.bg или на следните телефони:

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и Мобилен: 0888 686 160

Уверяваме ви, че с цел осигуряване вашата сигурност и сигурността на нашите служители в офисите се извършва периодична дезинфекция.

Създадена е организация за обслужване по един клиент и в този смисъл ви молим за търпение. Молим, задължително да носите маска и да поддържате физическа дистанция от минимум 1,5 метра. За ваше улеснение сме осигурили средства за лична дезинфекция на ръцете и обувките.

Очаквайте скоро да бъде публикуван и график за годишен отчет на уредите за дялово разпределение.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps