Дати за годишен отчет 2021/2022

Уважаеми Клиети,
Можете да проверите тук датата за отчет на вашата сграда чрез абонатния си номер. Директ ЕООД си запазва правото да извършва промени в графика в случай, че се налага.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps