Какъв е животът на батериите и на уредите? Печат Е-мейл
Електронните разпределители не са уреди с безкрайно дълъг срок на експлоатация. Технологично експлоатационният им живот е 10 години. Производителят дава определен резерв в живота на батерията, но това колко време ще се поддържа захранването зависи от фактори като влажност в помещението, начин на потребление и др. В областта на електрониката 10 години е един доста дълъг период, който дава възможност да бъдат направени  редица подобрения в продуктите, както и широко да навлезнат нови технологични решения, които да подобрят услугата и да улеснят потребителите.
 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps