Защо и кога следва да се направи междинен отчет? Печат Е-мейл

Междинният отчет отразява консумацията на топлинна енергия за отопление и топла вода към даден момент. Посредством отчетените данни към определена дата може да бъде направено разделяне на изравнителната сметка на два или повече периода.

Обикновено междинният отчет е удобно средство да се раздели консумацията на периоди при смяна на собствеността, при напускане на стари наематели и влизане на нови, както и с цел по-точно определяне на прогнозните дялове между собственици в нови сгради, които ползват централно отопление за първи сезон.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps