Защо и кога следва да се направи междинен отчет? Печат Е-мейл

Междинният отчет отразява консумацията на топлинна енергия за отопление и топла вода към даден момент. Посредством отчетените данни към определена дата може да бъде направено разделяне на изравнителната сметка на два или повече периода.

Обикновено междинният отчет е удобно средство да се раздели консумацията на периоди при смяна на собствеността, при напускане на стари наематели и влизане на нови, както и с цел по-точно определяне на прогнозните дялове между собственици в нови сгради, които ползват централно отопление за първи сезон.