Новини

Уважаеми Клиети,
Можете да проверите тук датата за отчет на вашата сграда чрез абонатния си номер. Директ ЕООД си запазва правото да извършва промени в графика в случай, че се налага.

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме ви, че Директ ЕООД прекратява сервизна дейност считано от 07.12.2020 г. Сервизни услуги ще извършваме след 11.01.2021 г. при условие, че епидемичната обстановка позволява. Заявки за услуги могат да бъдат подавани на обявените телефони, мейли и на контактната форма на сайта. Моля, посочвайте абонатен номер и телефон за обратна връзка с вас.

С пожелание за здраве и спокойни коледни и новогодишни празници,
Екипът на Директ ЕООД

Уважаеми клиенти,

Във връзка с усложняващата се обстановка на разпространение на коронавирусната инфркция Covid – 19, Ви приканваме да ограничите посещенията си в офисите на фирмата.

Можете да използвате всички методи за дистанционна връзка с нас чрез:

1. Телефони

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и
Мобилен: 0888 686 160

2.Чрез присмена кореспонденция на адресите на офисите като задължително посочите абонатен номер, титуляр, адрес и телефон за връзка с вас:

За гр. София:
02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник:
076/ 603 715 и
Мобилен: 0888 686 160

3.Чрез имейли или чрез контактната форма на сайта ни:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За подаване на заявления за корекция на прогнозен дял чрез мейл или по пощата, моля да приложените към сканираното заявление и копие на платежен документ за внесена такса за обработка на документ, преведена по банкова сметка, както следва:
РАЙФАЙЗЕН БАНК : BIC: RZBBBGSF IBAN:BG23RZBB91551067712511

Уважаеми Клиети,

Във връзка с обявеното официално спиране на отоплението в гр. София и гр. Перник, ви уведомяваме, че от 01.05.2020 г. Директ ЕООД започва годишния отчет за сезон 2019/2020г. на имотите, оборудвани с уреди за дялово разпределение с дистанционен отчет. След приключване на отчета данните ще могат да бъдат проверени от вас в клиентския портал.

За имотите оборудвани с визуални уреди за дялово разпределение ще бъде изготвен график зa годишен отчет след официалното отпадане на извънредните ограничителни мерки във връзка с COVID – 19, за който своевременно ще ви уведомим.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 12 МАРТ 2020г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
ВАЖНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ

- Всяка година годишният отчет на индивидуалните уреди за дялово разпределение: разпределители , топломери и водомери се извършва до 10 юли, съгл. чл.70 (5).

- В срок до 15 юли, съгл. чл.70 (6), общата годишна изравнителна сметка за сградата - етажна собственост се изготвя и предоставя срещу подпис на представител на етажната собственост, избран от общото събрание на етажната собственост. При заявено искане от клиент в сградата - етажна собственост, общата годишна изравнителна сметка му се предоставя в електронен вид при спазване на Закона за защита на личните данни.

- Съгл. чл.70 (7), изготвянето и предоставянето на индивидуалните изравнителни сметки на клиетнтите в сградата - етежна собственост е в срок до 15 юли. Индивидуалните изравнителни сметки се предоставят чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост. Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му сметка, за което уведомява лицето по чл.139б ЗЕ. Когато клиентът не е направил избор, индивидуалната му сметка се предоставя в пощенската кутия на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост.
Молим, при желание да получавате индивидуална изравнителна сметка по електронен път, да се регистрирате на клиентския портал.

- Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.

- Количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация се определя, съгласно решение на общото събрание на етажната собственост, взето преди започване на отоплителния сезон, по един от следните варианти:

1. по зависимостта на т.6.1.1. от методиката за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост, приложение към чл.61, ал.1.
2. по т.6.1.2 от методиката – чрез използване на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице и/или лицето по чл.139б ЗЕ.
3. по реално измерено количество енергия за сградната инсталация от избрано от общото събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на етажната собственост. Избраното лице трябва да е със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" по специалност от професионално направление „Енергетика".
4. По избрана стойност за процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20 % и по-голям от 40% от количеството топлинна енергия за отопление на сградата – етажна собственост.

Изберете месечно отчитане и така ще заплащате актуалното си потребление на топлинна енергия за съответния месец, а в изравнителната сметка корекциите ще са минимални.
Месечното отчитане е възможно при желание на 90% от собствениците в сградата. Получавате:

 • Отчет в края на всеки месец на всички уреди
 • Изготвяне на актуален дял за всеки имот от нас
 • Делът се начислява в месечната фактура на Топлофикация
 • Минимални корекции в годишната изравнителна сметка

Как да преминете на месечно отчитане?

 • Вземете решение
 • Обадете ни се
 • Домоуправителят подписва Споразумение за месечне отчет, в което се определят правата и задълженията на страните
 • Касиерът на сградата събира сумата за месечен отчет от всеки апартамент и я внася в касата на фирмата

Имате разпределители с дистанционно отчитане, добавете и водомер с дистанционно отчитане и ще спечелите:

 • Свободна време
 • Отчет без посещение
 • Изравнителна сметка без служебни начисления

Вашите разпределители са отчетени дистанционно. Показанията може да видите след 20.05.2014 г. в клиентския портал на www.techem.net

Показание от предходен сезон - За сравнение
predishno
 Текущо показание - По всяко време може да проверите актуалното показание
tekushto

Уважаеми клиенти от 22.04.2013 г. Клиентският портал на Техем е достъпен и за клиентите на Директ ЕООД на територията на гр. София и Перник. След регистрация от Ваша страна можете да проверите:

 • сметките си за дялово разпределение
 • данните от месечния отчет / само за клиенти с монтирани радиоразпределители и радиоводомери /
 • график за годишен отчет

За да извършите регистрация следвайте указанията в  следния файл (6.75 MB) или посетете Вход за клиенти.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps