Къде се отразява смяната на собственост и какво е необходимо да се направи при смяна на собственост, за да няма проблеми при разпределението на енергията в края на сезона? Печат Е-мейл

Смяната на собственост или прехвърлянето на партида на името на нов собственик се извършва в съответния район на Топлофикация с копие от документа за собственост на имота или с копие от удостоверение за наследници. Топлофикация предоставя ежемесечно информация на фирмата за дялово разпределение за всички промени на титуляри на партиди, които е направила.

За да се разпредели енергията коректно спрямо действителната кансумация преди и след смяната на собственост е необходимо да се направи междинен отчет. Ако не е направен междинен отчет се прави служебно разделяне на показанията на уредите за дялово разпределение пропорционално на времето на потребление, което може да ощети някой от собствениците.