Услуги за енергийна ефективност
Екипът ни от специалисти може да Ви:

Консултира във Вашия избор на нискоенергийни системи.

Както и да Ви консултира за оптимизиране на съществуващи енергийни системи с цел:
  • прилагане на енергоспестяващи мерки и оптимизиране потреблението на енергия;
  • повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите;
 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps