Услуги за енергийна ефективност
Екипът ни от специалисти може да Ви:

Консултира във Вашия избор на нискоенергийни системи.

Както и да Ви консултира за оптимизиране на съществуващи енергийни системи с цел:
  • прилагане на енергоспестяващи мерки и оптимизиране потреблението на енергия;
  • повишаване на енергийната ефективност и намаляване на разходите;