Кой има право да извършва проверки и в кои случай? Печат Е-мейл

Право да извършват проверки имат: Топлофикация, фирмата за дялово разпределение и представители на етажната собственост. Тези проверки се правят с цел отчитане и контрол на уредите за дялово разпределение, проверка и контрол на състоянието на отоплителните тела и експлоатацията на сградните инсталации.

Един от случаите, в които е наложително да се направи проверка в дадена сграда е когато процентът на енергията за сградна инсталация е над 50% от общото количесто енергия за отопление.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps