Информация за клиента

Какво трябва да знаете за годишния отчет и изготвянето на изравнителни сметки за отопление на уредите за дялово разпределение - разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода?
Как да четем изранителната сметка за дялово разпределение на топлинна енергия.