Документи за топлинно счетоводство

Документи, необходими за избор на фирма за дялово разпределение

Изборът на фирма за дялово разпределение се извършва на Общо събрание на Етажната собственост, на което се взима писмено решение за избор на търговец, извършващ дялово разпределение на топлинна енергия в СЕС. Необходимо е да се избере упълномощен представител на сградата, който да представлява етажните собственици пред топлофикационното дружество и пред топлинния счетоводител. Можете да ползвате приложените образци на протоколи в зависимост от типа уреди, които сте избрали.

pdfПротокол Общо събрание апартаментни топломери120.64 KB

pdfПротокол Общо събрание разпределители117.42 KB

Необходимо е всеки собственик да положи своя подпис и собственоръчно да попълни данните си в протокола. В случай, че това не е направено е необходимо упълномощеното лице да попълни декларация по образец , че подписите са поставени в негово присъствие и да се извърши нотариална заверка на протокола.

Протоколът се представя в Топлофикация. От своя страна фирмата за дялово разпределение оборудва сградата с уреди или извършва проверка на вече монтираните уреди у уведомява Топлофикация, че сградата отговаря на изискванията на чл. 140 от Закона за енергетика.

Заявление за промяна на прогнозно количество енергия

Констативен протокол

Съставя се при всяка промяна в отоплителните тела (демонтиране/монтиране на радиатори), промяна на брой живущи в имота и др.

pdfИзтеглете оттук164.62 KB

Нормативни документи

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps