slides

Радиосистема за отчитане на топлина, вода и студ.

Имаме удоволствието да Ви предложим радиосистемата на Techem за отчитане, запаметяване и предаване на данни, която е по-добра, с широко приложение и има редица предимства.

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

От 29.04.2022 г. започва отчетната кампания за сезон 2021/2022г. Отчетникът, който ще посети вашия дом за отчет на уредите за дялово разпределение ще носи бадж и брандирано облекло с логото на Директ ЕООД, както и лични предпазни средства за ограничаване разпространението на COVID-19.
Молим за вашето съдействие при провеждане на отчета в имота ви като:

- осигурите безпрепятствен достъп до радиаторите и уредите за дялово разпределение – разпределители, апартаментни топломери и водомери за топла вода;
- да информирате отчетника, ако Вие или член на семейството Ви сте заразно болни или сте поставени под карантина;

В случай, че датите за отчет не са ви удобни или сте пропуснали да осигурите достъп, можете да се свържете с нас и да заяви допълнителна индивидуална дата за отчет срещу заплащане.
Индивидуални дати за отчет могат да бъдат заявени на телефони:

- За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50 сервиз: 02/ 971 32 38; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018
- За гр. Перник: 076/603 715; 08880 686 160

Можете да ни пишете на контактната форма на нашия сайт: www.directbg.net и на следните електронни пощи:

- direct@applet–bg.com
- direct123@abv.bg
- direct_pk@mail.bg

Необходимо е задължително да посочите абонатен номер, титулят на партидата и телефон за обратна връзка.
Разходът за отопление и топла вода за клиентите с неосигурен/отказан достъп ще бъде изчислен служебно, съгласно Наредбата за топлоснабдяване.

Важно! Срокът за рекламации относно отчет и изравнителна сметка е до 31 август 2022г.
След тази дата не се приемат възражения и заявки за допълнителен отчет.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps