slides

Радиосистема за отчитане на топлина, вода и студ.

Имаме удоволствието да Ви предложим радиосистемата на Techem за отчитане, запаметяване и предаване на данни, която е по-добра, с широко приложение и има редица предимства.

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

В изпълнение на предприетите мерки за ограничаване разпространението на КОВИД-19 и въведеното извънредно положение от органите на Република България, Ви информираме, че Директ ЕООД преустановява дейността на приемните си в гр. София и гр. Пеник, както и извършване на сервизна дейност.

Всички въпроси, които имате можете да изпращате писмено посредством контактната форма на сайта, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg, direct_pk@mail.bg .

Срокът на въведените промени в обслужване на клиентите на фирмата ще бъдат съобразени с инструкциите на българските власти.

С пожелание да останем здрави и да преодолеем по-лесно кризисната ситуация,

Екипът на Директ ЕООД

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps