slides

Радиосистема за отчитане на топлина, вода и студ.

Имаме удоволствието да Ви предложим радиосистемата на Techem за отчитане, запаметяване и предаване на данни, която е по-добра, с широко приложение и има редица предимства.