Контакти

Централен офис:

гр. София 1111
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Виж на картата
офис гр. Перник:

гр. Перник 2300
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Виж на картата

Форма за контакт


Запознат съм с Уведомлението за поверителност на сайта.
Съгласявам се с Декларацията за поверителност и съм съгласен/а ДИРЕКТ ЕООД да обработва предоставените лични данни за целите на интернет страницата. Съгласието ми е дадено доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време писмено лично или чрез изпращане на e-mail на direct@applet-bg.com
captcha Смени