Изпълнени проекти

Списък на реализирани доставки на абонатни станции и топлообменници

 1. „Бизнес парк София” ЕООД – 15 АС с различна мощност.
 2. Подмяна на 175 абонатни станции на територията на гр. София по проект за рехабилитация на Топлофикация София ЕАД.
 3. Административна сграда – ул. Узунджовска 79.
 4. Хотел Сити София – ул. Стара планина 6.
 5. Жилищна сграда – ул. Христо Матов 3.
 6. Хотел Ганеша – гр. София.
 7. Административна сграда – ул. Червена стена 1
 8. Административен бизнес център – ул. Московска 9.
 9. Жилищна сграда – ул. Родопски извор 34.
 10. Ресторант Уго – ул. Хан Крум 2.
 11. Вим Груп ООД – сграда ул. Уилям Гладстон 54.
 12. Автотрансснаб ЕООД.
 13. Нацонален осигурителен институт – бул. Александър Стамболийски 62-64
 14. Жилищна сграда – Сиенит -7 ООД.
 15. Жилищна сграда – ул. Хемус 7-9
 16. Административна сграда – ул. Лайош Кошут 4.
 17. Топлофикация Перник – 6 АС с различна мощност.
 18. Жилищна сграда – ул. Ал. Фон Хумболт 36.
 19. Жилищна сграда – ул. Н. Коперник 28.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps