Какъв е срокът на валидност на заявлението за корекция на дял за отопление и/или топла вода? Печат Е-мейл
Всяко подадено заявление се отнася за текущия изравнителен период и има срок на действие до неговото приключване или до подаването на друго заявление в рамките на същия период, тъй като за следващия изравнителен период прогнозният дял се определя служебно на база действително потребената топлинна енергия за предходния период.
 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps