Изберете месечно отчитане

Изберете месечно отчитане и така ще заплащате актуалното си потребление на топлинна енергия за съответния месец, а в изравнителната сметка корекциите ще са минимални.
Месечното отчитане е възможно при желание на 90% от собствениците в сградата. Получавате:

 • Отчет в края на всеки месец на всички уреди
 • Изготвяне на актуален дял за всеки имот от нас
 • Делът се начислява в месечната фактура на Топлофикация
 • Минимални корекции в годишната изравнителна сметка

Как да преминете на месечно отчитане?

 • Вземете решение
 • Обадете ни се
 • Домоуправителят подписва Споразумение за месечне отчет, в което се определят правата и задълженията на страните
 • Касиерът на сградата събира сумата за месечен отчет от всеки апартамент и я внася в касата на фирмата

Изберете пакет:

ЛЕТЕН ПАКЕТ
2 лв. на месец на имот

 • Отчет на радиоводомери за
 • Разпределение на енергия
 • Подаване на данните на Топлофикация София ЕАД
 • Период на пакета 6 месеца от май до октомври

Общо на имот 12 лв. за 6 месеца
Заявете до 23.05.2014 г.

ЗИМЕН ПАКЕТ
3 лв. на месец на имот

 • Отчет на радиоразпределители
 • Отчет на радиоводомери
 • Разпределение на енергия
 • Подаване на данните на Топлофикация София ЕАД
 • Период на пакета 5 месеца от ноември до март.

Общо на имот 15 лв. за 5 месеца
Заявете до 24.10.2014 г.

ПЪЛЕН ПАКЕТ
2,25 лв. на месец на имот

 • Отчет на радиоразпределители
 • Отчет на радиоводомери
 • Разпределение на енергия
 • Подаване на данните на Топлофикация София ЕАД
 • Интернет достъп до отчетените данни
 • Период на пакета 12 месеца от май до април.

Общо на имот 27 лв. за 12 месеца
Заявете до 23.05.2014 г.

Всички цени са с включен ДДС и се заплащат общо за сградата и се сключва Споразумение за месечен отчет за цялата сграда.

Цената за дялово разпределение към Топлофикация не отпада. Според действащото законодателство, месечния отчет е допълнителна услуга по желание на Етажната собственост.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps