Кога се налага подмяна на електронен разпределител? Печат Е-мейл

Подмяна на електронен разпределител се налага да бъде направена, когато забележите, че показанието на дисплея избледнява или напълно е изчезнало. Причината за изчезване на показанието може да бъде повреда в електрониката или изтощаване на батерията.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps