Проверете дистанционно отчетените данни

Вашите разпределители са отчетени дистанционно. Показанията може да видите след 20.05.2014 г. в клиентския портал на www.techem.net

Показание от предходен сезон - За сравнение
predishno
 Текущо показание - По всяко време може да проверите актуалното показание
tekushto


Сериен номер на уреда - На дисплея се изписват последните четири цифри от номера
seriennomer
Този символ показва дали е активирана радиофункция
indikator
Ако забележите тези символи е необходимо незабавно да се свържете с нас на телефоните на фирмата
problem

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps