Проверете дистанционно отчетените данни

Вашите разпределители са отчетени дистанционно. Показанията може да видите след 20.05.2014 г. в клиентския портал на www.techem.net

Показание от предходен сезон - За сравнение
predishno
 Текущо показание - По всяко време може да проверите актуалното показание
tekushto


Сериен номер на уреда - На дисплея се изписват последните четири цифри от номера
seriennomer
Този символ показва дали е активирана радиофункция
indikator
Ако забележите тези символи е необходимо незабавно да се свържете с нас на телефоните на фирмата
problem