Добавете водомер с дистанционно отчитане

Имате разпределители с дистанционно отчитане, добавете и водомер с дистанционно отчитане и ще спечелите:

  • Свободна време
  • Отчет без посещение
  • Изравнителна сметка без служебни начисления


Цената от 75 лв. е валидна до 31.10.2014 и включва:

  • демонтаж на стария водомер
  • монтаж
  • активиране на радиофункция
  • пломбиране
  • ДДС

vodomer

Заявки може да направите на :

1111 София, ул. "Николай Коперник" 21
тел.: 02/971 20 98; 971 32 50; 087/906 50 18
факс: 971 32 36

1336 София, ж.к. Люлин, Кооперативен пазар
базар "Искра" ет. 2, офис 13
тел.: 02/927 00 12; 087/906 50 10; 087/906 50 12

2300 Перник, пл. "Кракра Пернишки" 1
хотел "Струма", офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15; 088/868 61 60

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps