Клиентски портал

Уважаеми клиенти от 22.04.2013 г. Клиентският портал на Техем е достъпен и за клиентите на Директ ЕООД на територията на гр. София и Перник. След регистрация от Ваша страна можете да проверите:

  • сметките си за дялово разпределение
  • данните от месечния отчет / само за клиенти с монтирани радиоразпределители и радиоводомери /
  • график за годишен отчет

За да извършите регистрация следвайте указанията в  следния файл (6.75 MB) или посетете Вход за клиенти.

 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps