Как да четем изранителната сметка за дялово разпределение на топлинна енергия
Как да четем изранителната сметка за дялово разпределение на топлинна енергия.
izravnitelna-smetka
Как да четем изранителната сметка за дялово разпределение на топлинна енергия
 1. Номер на обект, титуляр на партида и адрес.
 2. Абонатен номер в Топлофикация.
 3. Период на изравнение.
 4. Общо количество топлинна енергия за разпределение за цялата сграда за периода на изравнение в kWh.
 5. Общо количество топлинна енергия за отопление и делът и в % от общото количество енергия за сградата.
 6. Общо количество топлинна енергия за топла вода (БГВ) и делът и в % от общото количество енергия за сградата.
 7. Общо количество топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация и делът и в % от общото количество енергия за отопление.
 8. Пълен отопляем обем на сградата по проект.
 9. Топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация за един метър кубичен отопляема площ.
 10. Пълен отопляем обем на конкретния имот по проект.
 11. Количество топлинна енергия за сградна инсталация на съответния имот за периода на изравнение.
 12. Общо количество топлинна енергия за отопление на имотите в сградата и делът и в % от общото количество енергия за отопление.
 13. Общо количество единици за цялата сграда, отчетени от индивидуалните разпределители.
 14. Енергийна стойност на една потребителска единица в kWh.
 15. Дял на конкретния потребител от общото количество единици за сградата. Делът представлява сбора на отчетените единици от индивидуалните разпределители, монтирани на отоплителните тела.
 16. Количество топлинна енергия в kWh за отопление на конкретния имот.
 17. Общо количество топлинна енергия за отопление за периода на изравняване или това е сбора между енергията за сградна инсталация и енергията за отопление на имота.
 18. Общо количество топла вода в метри кубични, потребено от цялата сграда за периода на изравнение. Сбор от консумацията на топла вода на всеки отделен потребител.
 19. Специфичен разход за подгряване на топла вода за периода на изравняване за цялата сграда. Това е количество топлинна енергия, необходимо за подгряване на 1 м3 топла вода.
 20. Общо количество топла вода в м3, изконсумирано от съответния потребител за периода на изравнение. Представлява разликата между отчетеното показание на водомера в края на отчетния период и показанието от миналия изравнителен период. Количеството вода представлява делът на конкретния потребител от общата консумация на топла вода за сградата.
 21. Количество топлинна енергия в kWh, изконсумирано от конкретния потребител за подгряване на топла вода за периода на изравнение.
 22. Номерата на индивидуалните разпределители по отделните помещения в конкретния имот.
 23. Отчетени показания от индивидуалните разпределители. Означението НА след показанието показва реален отчет. Означението SX отразява максимално начислените служебни единици спрямо инсталираната мощност на съответното отоплително тяло поради неосигурен достъп, липса на уреди за дялово разпределение или при щранг-лира в баня.
 24. Означение за водомер за топла вода.
 25. Отчетено показание на водомера за топла вода в края на отчетния период или начислено количество топла вода на брой лица при липса на узаконен водомер.
 26. Отчетено показание на водомера за топла вода в края на предходния отчетен (изравнителен) период.
 27. Поле с допълнителна информация и разяснения. Например: Абонатни номера на имотите с начислен служебен разход на максимална мощност на отоплителните тела поради неосигурен достъп или липса на уреди за дялово разпределение и др.

Как да четем изранителната сметка за дялово разпределение на топлинна енергия

 1. Номер на обект, титуляр на партида и адрес.
 2. Абонатен номер в Топлофикация.
 3. Период на изравнение.
 4. Общо количество топлинна енергия за разпределение за цялата сграда за периода на изравнение в kWh.
 5. Общо количество топлинна енергия за отопление и делът и в % от общото количество енергия за сградата.
 6. Общо количество топлинна енергия за топла вода (БГВ) и делът и в % от общото количество енергия за сградата.
 7. Общо количество топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация и делът и в % от общото количество енергия за отопление.
 8. Пълен отопляем обем на сградата по проект.
 9. Топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация за един метър кубичен отопляема площ.
 10. Пълен отопляем обем на конкретния имот по проект.
 11. Количество топлинна енергия за сградна инсталация на съответния имот за периода на изравнение.
 12. Общо количество топлинна енергия за отопление на имотите в сградата и делът и в % от общото количество енергия за отопление.
 13. Общо количество единици за цялата сграда, отчетени от индивидуалните разпределители.
 14. Енергийна стойност на една потребителска единица в kWh.
 15. Дял на конкретния потребител от общото количество единици за сградата. Делът представлява сбора на отчетените единици от индивидуалните разпределители, монтирани на отоплителните тела.
 16. Количество топлинна енергия в kWh за отопление на конкретния имот.
 17. Общо количество топлинна енергия за отопление за периода на изравняване или това е сбора между енергията за сградна инсталация и енергията за отопление на имота.
 18. Общо количество топла вода в метри кубични, потребено от цялата сграда за периода на изравнение. Сбор от консумацията на топла вода на всеки отделен потребител.
 19. Специфичен разход за подгряване на топла вода за периода на изравняване за цялата сграда. Това е количество топлинна енергия, необходимо за подгряване на 1 м3 топла вода.
 20. Общо количество топла вода в м3, изконсумирано от съответния потребител за периода на изравнение. Представлява разликата между отчетеното показание на водомера в края на отчетния период и показанието от миналия изравнителен период. Количеството вода представлява делът на конкретния потребител от общата консумация на топла вода за сградата.
 21. Количество топлинна енергия в kWh, изконсумирано от конкретния потребител за подгряване на топла вода за периода на изравнение.
 22. Номерата на индивидуалните разпределители по отделните помещения в конкретния имот.
 23. Отчетени показания от индивидуалните разпределители. Означението НА след показанието показва реален отчет. Означението SX отразява максимално начислените служебни единици спрямо инсталираната мощност на съответното отоплително тяло поради неосигурен достъп, липса на уреди за дялово разпределение или при щранг-лира в баня.
 24. Означение за водомер за топла вода.
 25. Отчетено показание на водомера за топла вода в края на отчетния период или начислено количество топла вода на брой лица при липса на узаконен водомер.
 26. Отчетено показание на водомера за топла вода в края на предходния отчетен (изравнителен) период.
 27. Поле с допълнителна информация и разяснения. Например: Абонатни номера на имотите с начислен служебен разход на максимална мощност на отоплителните тела поради неосигурен достъп или липса на уреди за дялово разпределение и др.
 

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020 г. понеделник, възобновяваме работата с клиенти в офисите на фирмата в гр. София и гр. Перник при пълен работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа без обедна почивка.

В изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 ви съветваме да ползвате възможностите за дистанционен контакт с нас, като изпращате своите въпроси чрез контактната форма на сайта www.directbg.net, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg , direct_pk@mail.bg или на следните телефони:

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и Мобилен: 0888 686 160

Уверяваме ви, че с цел осигуряване вашата сигурност и сигурността на нашите служители в офисите се извършва периодична дезинфекция.

Създадена е организация за обслужване по един клиент и в този смисъл ви молим за търпение. Молим, задължително да носите маска и да поддържате физическа дистанция от минимум 1,5 метра. За ваше улеснение сме осигурили средства за лична дезинфекция на ръцете и обувките.

Очаквайте скоро да бъде публикуван и график за годишен отчет на уредите за дялово разпределение.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps