Електронен разпределител с радиопредавател FHKV data III
FHKV data III е електронен разпределител на потребената топлинна енергия от ново поколение с широк обхват на приложение и редица предимства. Служи за отчитане на потребената топлинна енергия от едно отоплително тяло до определен контролен ден. Отговарят на европейските стандарти EN (DIN) 834 и има издадено разрешително Рег. № 221/98 E
toplorazpredelitel_s_radiopredavatel

  • FHKV data III е електронен разпределител на потребената топлинна енергия от ново поколение с широк обхват на приложение и редица предимства. Служи за отчитане на потребената топлинна енергия от едно отоплително тяло до определен контролен ден. Отговарят на европейските стандарти EN (DIN) 834 и има издадено разрешително Рег. № 221/98 E
  • Електронният разпределител FHKV data III се състои от микро-контолер, радиопредавателен модул, сензор за измерване на температурата на отоплителното тяло, сензор за измерване на температурата на помещението и самостоятелно захранване посредством батерия с живот 10 години.
  • Разпределителят регистрира консумираната топлинна енергия в относителни единици.
  • Всеки разпределител се програмира съгласно мощността на конкретното отоплително тяло, на което ще се монтира. Посредством двусензорната система се отчита температурата на помещението и на радиатора. При наличието на температурна разлика между двете температури по-голяма от 4ºС и температура на радиатора по-висока от 23 ºС, имайки предвид зададената мощност на отоплителното тяло, микроконтролерът започва да регистрира и остойностява консумацията на топлинна енергия, излъчена от съответния радиатор. Измерените стойности се съхраняват в паметта на уреда.
  • Радиопредавателният модул изпраща регистрираните данни извън сградата като отчетникът ги получава на своя терминал под формата на радиотелеграма, която съдържа номер на уреда, средни месечни или крайни месечни стойности към определен контролен ден.
  • Радиоразпределителят извършва постоянен индивидуален тест – с цел самоконтрол. Съобщенията за смущения се появяват автоматично и се визуализират на дисплея.
  • Благодарение на разработения и внедрен в уреда специален софтуер се регистрират и всички опити за манипулация, които биха попречили на коректното регистриране на действителната консумация. При термично въздействие на температурния осезател чрез манипулация, той автоматично се превключва в режим на работа с едно-сензорен осезател. Евентуалното регистриране на топлина през лятото също се разпознава благодарение на софтуера като прагът на включване на регистрацията на данни е над 56 ºС.
  • Бърз и лесен монтаж върху всички видове радиатори. Техническите изисквания за правилен монтаж са уредът да бъде монтиран в средата на отоплителното тяло по отношение на дължината му, а по отношение на височината му на 75% в горния край на радиатора.
  • Електронният разпределител FHKV data III се предлага като компактен уред или като версия с изнесен сензор, който е подходящ за вградени и трудно достъпни отоплителни тела.
pdf PDF
 

Важно Съобщение

Уважаеми клиенти,

Считано от 18.05.2020 г. понеделник, възобновяваме работата с клиенти в офисите на фирмата в гр. София и гр. Перник при пълен работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа без обедна почивка.

В изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19 ви съветваме да ползвате възможностите за дистанционен контакт с нас, като изпращате своите въпроси чрез контактната форма на сайта www.directbg.net, както и на имейли: direct@applet-bg.com, direct123@abv.bg , direct_pk@mail.bg или на следните телефони:

За гр. София: 02/ 971 20 98; 971 32 50;
Мобилен: 0879 065 011; 0879 065 012; 0879 065 017; 0879 065 018

За гр. Перник: 076/ 603 715 и Мобилен: 0888 686 160

Уверяваме ви, че с цел осигуряване вашата сигурност и сигурността на нашите служители в офисите се извършва периодична дезинфекция.

Създадена е организация за обслужване по един клиент и в този смисъл ви молим за търпение. Молим, задължително да носите маска и да поддържате физическа дистанция от минимум 1,5 метра. За ваше улеснение сме осигурили средства за лична дезинфекция на ръцете и обувките.

Очаквайте скоро да бъде публикуван и график за годишен отчет на уредите за дялово разпределение.

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps