Продукти за топлинно счетоводство

Актуална ценова листа на продуктите и услугите предлагани от фирма Директ може да изтеглите оттук: pdfЦенова листа167.75 KBРазпределител на изпарителен принцип V93

Началото на дяловото разпределение започва с индивидуалните разпределители на изпарителен принцип.

Електронен разпределител – twin tech optica

Електронният разпределител на разхода за отопление twin tech optica е изпитан и одобрен уред за дялово разпределение, който отговаря на европейските норми DIN EN 834. Разпределителят е снабден с надежден микроконтролер, високо чувствителна двусензорна система за регистриране на температурата и автономно захранване посредством батерия с живот от 10 години плюс резерв.

Водомери

Директ ЕООД предлага доставка, монтаж и узаконяване на водомери за студена вода до 30ºС и за топла вода до 90ºС.

Радио студо-/топломери компакт V

В сгради с хоризонтална разводка на вътрешноотоплителната инсталация отчитането на индивидуалната консумация на топлинна енергия се извършва чрез апартаментни топломери и топло-студомери. Уредите отчитат консумираната енергия в kWh.

Електронен разпределител с радиопредавател FHKV data III

FHKV data III е електронен разпределител на потребената топлинна енергия от ново поколение с широк обхват на приложение и редица предимства. Служи за отчитане на потребената топлинна енергия от едно отоплително тяло до определен контролен ден. Отговарят на европейските стандарти EN (DIN) 834 и има издадено разрешително Рег. № 221/98 E

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps