Защо се изисква събиране на подписи от съседи при положение, че това засяга моята лична сметка и моите пари? Печат Е-мейл

Ползването на централно отопление е колективна услуга. Количеството топлинна енргия, което влиза в сградата ежемесечно се разпределя въз основа на прогнозните дялове за отопление и топла вода. В този смисъл всяко недобросъвестно намаляване на прогнозен дял при запазване начина на консумация води до повишаване на месечните сметки на останалите потребителите. По този начин останалите съседи се натоварват в по-голяма степен и така „кредитират” тези, които умишлено намаляват дела за отопление и топла вода с цел да плащат по-малко. Изискването на подписи е форма на конктрол от страна на сградата и цели справедливо месечно разпределение на енергията между всички ползватели. Това е илюстрирано на следващата графика: