Климатичните инсталации подлежат ли на проверерка?
Климатичните инсталации с номинална мощност над 12 kW също подлежат на периодична проверка на всеки 4 години