Какво представлява Енеергийният сертификат?
Въз основа на обследването и направения анализ на показателите на сградата се издава енергиен сертификат, който отразява действителното потребление на съответната сграда при нейната експлоатация. Първият енергиен сертификат определя мерки, чието изпълнение би подобрило енергийната ефективност на сградата, така че да отговаря на енергийните изисквания. Определя се срок за изпълнение на предписаните мерки. След като мерките бъдат изпълнени от собствениците и изтече една година от тяхното въвеждане се извършва ново обследване и анализ на показателите и в зависимост от постигнатите резултати се издава сетификат категория”А” или категория „Б” със съответната продължителност на валидност.
 

Контакти

Централен офис:
ул. "Николай Коперник" № 21, офис 3
тел. 02/ 971 20 98; 971 32 50
сервиз: 02/ 971 32 38
факс: 02/ 971 32 36
Google maps

офис гр. Перник:
ул. "Кракра Пернишки" № 1
хотел Струма, офис 135
тел./факс: 076/ 60 37 15
Google maps