Кога се налага подмяна на електронен разпределител? Печат

Подмяна на електронен разпределител се налага да бъде направена, когато забележите, че показанието на дисплея избледнява или напълно е изчезнало. Причината за изчезване на показанието може да бъде повреда в електрониката или изтощаване на батерията.