Кой има право да извършва проверки и в кои случай? Печат

Право да извършват проверки имат: Топлофикация, фирмата за дялово разпределение и представители на етажната собственост. Тези проверки се правят с цел отчитане и контрол на уредите за дялово разпределение, проверка и контрол на състоянието на отоплителните тела и експлоатацията на сградните инсталации.

Един от случаите, в които е наложително да се направи проверка в дадена сграда е когато процентът на енергията за сградна инсталация е над 50% от общото количесто енергия за отопление.