Трябва ли всички да изберат уреди с дистанционно отчитане или мога да си поставя само аз такива? Печат

Радиосистемата на Техем се състои от ново поколение електронни разпределители и водомери за топла и студена вода, които позволяват отчета на регистрираните показания да стане от разстояние, без да е необходимо да се осигурява достъп до имотите. Това улеснява в максимална степен клиентите при годишното отчитане на уредите, тъй като отчетът става „незабележим”. От друга страна, при оборудваните с радио уреди сгради – разпределители и водомери, с едно посещение се снемат всички показания и не се налага преизчисляване на сметки поради неосигурен достъп. В този смисъл ефектът не е само в това да не губите ценно време при осигуряването на достъп при годишното отчитане, а в това да получите качествено нова услуга, при която да се избегнат всички неудобства от досегашния начин на отчитане и извършване на дяловото разпределение. За постигането на този ефект е необходимо поставянето на радиоразпределители и радиоводомери във всички имоти, присъединени към една абонатна станция.