Как се отразява намаляването на прогнозния дял за отопление на имот ? Печат

Как се отразява намаляването на прогнозния дял за отопление на имот при непроменено потребление върху месечните плащания на всички потребители в сградата

Графика при общо потребена топлинна енергия за отопление на имоти в сградата - 1500 квтч

Как се отразява намаляването на прогнозния дял за отопление на имот при непроменено потребление върху месечните плащания на всички потребители в сградата

Общо потребена топлинна енергия за отопление на имоти в сградата - 1500 квтч

chart