Защо ми се начисляват суми за отопление като не ползвам топлинна енергия за отопление? Печат

Всяко жилище, което се намира в топлофицирана сграда е ползвател на топлинна енергия, независимо дали собствениците пускат радиаторите или са ги спрели.  Това е така, тъй като посредством тръбите, които са част от цялостната сградна инсталация, притока на топлина до последния етаж покачва общата температура в цялата сграта. В този смисъл температурата в един апартамент, в който радиаторите са изключени, но се намира в топлофицирана сграда е по-висока, от колкото температурата в апартамент, който се намира в нетоплофицирана сграда.

Във връзка с гореизложеното всички имоти в дадена топлофицирана сграда участват в разпределението на енергията, отдадена от сградната инсталация пропорционално на пълната си отопляема кубатура по проект.

Наличието на щранг-лира в дадено жилище, в което радиаторите са изключени води до опредлеяне на служебен прогнозен дял за отопление на имот, който отразява енергията, която ще излъчи щранг-лирата.