На какви изисквания следва да отговарят водомерите? Печат

Най-важните изисквания към водомерите са да имат:

  • Валидна метрологична проверка – извършва се на всеки 5 години;
  • Наличие на пластмасова узаконителна пломба на холендровата връзка.